Translate

Monday, October 28, 2013

Youenn and Enora had a warm welcome in Estonia, in Keila’s Rainbow Kindergarten.

From 9th till 13th October four teachers of Keila’s Rainbow Kindergarten participated in a study visit in France, were they met partners of the Comenius project „European values…our values“. During three days the discussions of project’s activities were held. The teachers were introduced to the French educational system and local sights. Participating teachers will always remember with gratitude the warm and generous reception. Every partner brought with them dolls in national clothes. The dolls will introduce the children their county, its traditions and teach different courtesies of the expressions in their native language. Two French dolls Youenn and Enora came to Estonia, our dolls Juku and Juula travelled to Hungary. Youenn and Enora had a warm welcome in Estonia, in Keila’s Rainbow Kindergarten.

At first the dolls visited the children’s group in age of 5 and 6 years old. Children get to know were France is situated on the European map,
what are the National Symbols of France,
what are the courtesies of the expressions in French language.

During the three months Youenn and Enora will visit all the children’s groups in our kindergarten, were will be delivered many different and interesting activities. In the middle of January the dolls will move on to Hungary.

* * * 

9-13. oktoobrini olid Keila Vikerkaare lasteaia õpetajad välislähetusel Prantsusmaal, kus said kokku Comeniuse projekti „Euroopa väärtused…meie väärtused“ („European values…our values“) partnerriikide esindajad.  Kolme päeva jooksul toimusid projekti tegevuste arutelud, tutvumine Prantsusmaa haridussüsteemi ja kohalike vaatamisväärsustega. Osalenud õpetajad jäävad tänuga meenutama sooja ja lahket vastuvõttu.
Iga osalejamaa võttis kaasa rahvuslikud nukud, kelle ülesandeks on erinevates maades külas olles tutvustada oma kodumaad, selle traditsioone ja õpetada lastele oma emakeeles  erinevaid viisakusväljendeid. Eestimaale tulid  kaasa Prantsusmaa nukud Enora ja Youenn, meie  nukud Juku ja Juula reisisid  aga Ungarisse.
Enora ja Youenn  võeti Eestis, Keila Vikerkaare lasteaias väga soojalt  vastu.
Esmalt külastasid nad 5-6 aastaste laste rühma. Lapsed said teada, kus asub Euroopa kaardil Prantsusmaa, milline on selle maa sümboolika, kuidas kõlavad viisakusväljendid prantsuse keeles.
Järgneva 3 kuu jooksul külastavad Enora ja Youenn kõiki meie lasteaia rühmi, kus toimub palju erinevaid ja põnevaid tegevusi. Jaanuari keskpaigas saadetakse nukud edasi Ungarisse.Friday, October 11, 2013

European Meeting in France from 9.-13. October 2013

With handmade dolls in traditional clothes nursery and primary school teachers from Estonia, Hungary and Germany came to Val d' Izé to work on a common Comenius project. Its title is "European values - our values". During the next two years the children of the different institutions will work on the values: freedom, trust, friendship, bravery and kindness.
Within three working days we visited different types of schools in Val d' Izé and Vitré to get to know the French educational system. It was very interesting and great to exchange impressions and experiences.
We also talked about the ongoing of the project. So we decided on a game each school is going to create. And we worked on deadlines.
The meeting took place in a very warm and friendly atmosphere. The language of the conference was English.
Again we want to say a warm Thank You to our French hosts.

This project has been funded with support from the European Commission.